O Kole

Fonologiczne Koło Naukowe w ILS UW rozpoczęło swoją działalność w marcu 2019 roku. Opiekunami koła są dr Karolina Broś (k.bros@uw.edu.pl) i dr Marta Krajewska (marta.krajewska@uw.edu.pl). W spotkaniach uczestniczą wszystkie osoby chętne, które chcą zgłębiać tajniki fonologii i fonetyki. Zapraszamy do kontaktu!

W roku 2019 w ramach spotkań koła fonologicznego studenci zapoznali się z podstawowymi cechami fonologicznymi, a także z następującymi procesami fonologicznymi: ubezdźwięcznienie spółgłosek na końcu wyrazu w języku polskim, upodobnienie wsteczne w języku polskim, asymilacja spółgłoski nosowej /n/ w języku angielskim oraz uprzednienie głosek welarnych w języku angielskim. Omówiliśmy także formułowanie reguł fonologicznych zgodnie z praktyką fonologii generatywnej (zarówno opisowe, jak i za pomocą segmentów i cech).

Uczestnicy spotkań koła fonologicznego będą również pomagać w organizacji międzynarodowej konferencji fonologicznej, 17th Old World Conference in Phonology (OCP), która odbędzie się w Warszawie, w dniach 5-7 lutego 2020 roku: https://ocp17.ils.uw.edu.pl/about-the-conference/

Zapraszamy!